Lege oharra

LEGEZKO INFORMAZIOA

Atal honetan, webgune honetara sartzeko eta hura erabiltzeko baldintzei buruzko informazioa jasotzen da; erabiltzaileak horiek guztiak ezagutu behar ditu, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legeak xedatutako ondorioetarako.

 • Titularra: ASCENSORES ABANDO SA
 • IFK: A48305841
 • Erakundearen helbidea: KIRIKIÑO Nº64 BAJO
 • Posta elektronikoa: administracion@ascensoresabando.com
 • Telefonoa: 944100755
 • Erregistroko datuak: Registro Mercantil de Bizkaia, Sección Gral. Sociedades,  folio 152, hoja 553 -A inscripción 1ª

 

WEBGUNEAN SARTZEKO BALDINTZAK

Webgune hau erabiltze hutsak erabiltzaile-izaera emango dio hori egiten duenari, bai, halaber, erabiltzaileak legezko ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea. Erabiltzaileak webgunean sartzen den bakoitzean irakurri beharko ditu baldintza horiek, aurrerantzean aldatu egin baitaitezke. Webgune honetako alderdi batzuk, haien berezitasuna dela-eta, legezko ohar hau ordeztu, osatu edo alda dezaketen baldintza edo arau berezien mendean egon daitezke, eta, beraz, erabiltzen edo horietan sartzen den erabiltzaileak horiek ere onartu beharko ditu.

 

WEBGUNEA ETA BERTAKO EDUKIAK ZUZEN ERABILTZEKO BETEBEHARRA

Webgune honen eduki guztiak (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, teknologia, softwarea, estekak, ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea eta abar), bai eta markak eta gainerako zeinu bereizgarriak ASCENSORES ABANDO SA erakundearenak edo hirugarrenen jabetzakoak dira, eta erabiltzaileak ez du horien gaineko eskubiderik eskuratuko webgune hau erabiltze hutsagatik.

Erabiltzaileak ez ondokorik egin behar: a) webgune honetako edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, hirugarrenen eskura jarri, jendaurrean zabaldu, eraldatu edo aldatu, legeak xedatutako kasuetan edo eskubide horien jabeak edo titularrak berariaz baimendutako kasuetan izan ezik; b) webgune honetan ageri diren softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak kopiatu edo erabilera pribaturako kopiatu, eta jendaurrean zabaldu edo eskuragarri jarri, baldin eta horretarako edukiak kopiatu behar baditu; c) webgune hau osatzen duten edukiak ateratzea edo berrerabiltzea.

Erabiltzaile batek beste webgune batzuetatik webgune honetarako estekak txertatu nahi baditu, baldintza hauek bete beharko ditu:

 1. a) Esteka orri nagusi edo hasierako orriarekin lotuko da, baina ezin izango da inola ere erreproduzitu.
 2. b) Ezin izango da web gunea inguratzen duen frame delakorik edo markorik ezarri, ez eta Interneteko beste helbide batzuen bidez edo webgune honetatik kanpoko edukiekin batera ikusteko aukera ematen duenik ere, halako moldez non, erabiltzaileek zerbitzuaren edo haren edukiaren jatorriari buruzko zalantza egin dezaketen, alderatzeko edo imitazio desleiala dakarren egintza den, ASCENSORES ABANDO SA erakundearen izen ona, marka eta ospea aprobetxatzen den, edo Legeak berariaz debekatzen duen beste zeinahi eran egiten den.
 3. c) esteka egiten den orrialdetik ezin izango da inolako adierazpen faltsu, zehaztugabe edo okerrik egin erakundeari buruz edo haren produktu eta zerbitzuen kalitateari buruz.
 4. d) Igorleak ezin izango du erakundearen marka edo bestelako zeinu bereizgarririk erabili bere webgunearen barruan, legeak baimentzen dituen edo webgunearen titularrak berariaz baimentzen dituen kasuetan izan ezik.
 5. e) Estekak ezartzen duen orrialdeak indarrean dagoen legeria bete beharko du, eta ezingo ditu agertu edo estekatu eduki ez-zilegiak, kaltegarriak, moralaren eta ohitura onen kontrakoak direnak edo ASCENSORES ABANDO SA erakundeak igorlearen ideiak, adierazpenak edo jarduketak babestu edo haiekin bat datorrelako ideia faltsua sorrarazten dutenak edo, bestela, erakundeak garatutako jarduerari dagokionez, eduki desegokiak direnak ere ez, esteka ezartzen deneko webgunearen edukiak eta gai orokorrak aintzat hartuta.

 

ERABILTZAILEAREN ERANTZUKIZUNA 

ASCENSORES ABANDO SA erakundea ez da arduratuko webgune honetan programa maltzurrik edo beste edozein elementu informatiko kaltegarririk ote dagoen kontrolatzeaz. Edozein gisaz, erabiltzaileari dagokio elementu horiek atzemateko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Horren arabera, webgunearen titularrak ez du bere gain hartuko webgune honetara sartzean ekipo informatikoei eragindako kalteen erantzukizunik. Era berean, ez da erabiltzaileei eragindako kalteen erantzule izango, baldin eta kalte horiek webgune honen zerbitzua eteten duten telekomunikazio-sareetako akatsen edo deskonexioen ziozkoak badira.

Webguneko eduki guztiak, kasurako, testu, dokumentu, argazki, marrazki, irudi, ikono, irudikapen grafiko, ikus-entzunezko edo soinuzko eduki, diseinu grafiko eta iturburu-kode, marka, izen komertzial edo bestelako zeinu bereizgarri guztiak, ASCENSORES ABANDO SA erakundearen edo hirugarrenen titulartasun esklusibokoak dira (aipaturiko erakundea baita legezko lizentziaduna), eta jabetza industrial eta intelektualari buruko legeriak babestuta daude.

Erabiltzaileek webguneko edukietan sartzeak edo horiek eskuratzeak ez die inolako eskubiderik edo titulartasunik ematen.

Zeharo debekatuta dago atal honetan aipatutako webguneko informazioa edo elementuak ustiatzea, erreproduzitzea, banatzea, aldatzea, jendaurrean zabaltzea, lagatzea edo eraldatzea, aldez aurretik eta berariaz baimendu gabeko zeinahi euskarri eta bitartekoren bidez. Webgune honetako edukia erabiltzailearen ekipoan deskargatu ahal izango da soil-soilik erabilera pribaturako bada eta inolako helburu komertzialik ez badauka.

Arestian aipatutako eskubideetako edozein urratuz gero, baldintza hauek eta/edo Jabetza Industrialari eta Intelektualari buruzko legeria ere urra daitezke. ASCENSORES ABANDO SA erakundeak webgune honen jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren eskubideak, informazioa edo edukiak urratzen dituzten erabiltzaileen aurkako legezko ekintza egokiak gauzatzeko aukera izango du.  

 

ERAKUNDEAREN ERANTZUKIZUNA

Erabiltzaileari Interneteko beste orri batzuetara sartzeko aukera ematen dioten estekak izan ditzake webgune honek. Kasu horietan, ASCENSORES ABANDO SA erakundea esteken bidez hornitutako eduki eta zerbitzuen erantzule baino ez da izango, horien zilegitasun eza ezagutu eta arduraz zein behar besteko azkartasunez desaktibatu ez baditu. Erabiltzaile batek uste badu eduki ez-zilegiak edo desegokiak dituen estekarik badagoela, horren berri eman ahal izango digu, baina horrek ez du esan nahi erakundeak dena delako esteka kendu behar duenik. Webgunearen titularrak ez ditu beti esteken edukiak eta zerbitzuak ezagutzen, eta, beraz, ez du inolako erantzukizunik hartuko haien kalitate faltak, eguneratze ezak, erabilezintasunak, akatsak, baliagarritasun ezak edo legezkotasunik ezak eragindako kalteengatik, eta ez da haietan egindako adierazpenen edo horien bidez emandako eduki edo zerbitzuen erantzule izango, ezpada, zerbitzu horiek emateko zuzeneko ardura duela.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau behar bezala erabiltzeko, legeriarekin, legezko ohar honekin eta, hala badagokio, aplikatu beharreko gainerako baldintza, araudi eta jarraibideekin bat etorriz. Erabiltzailea erantzulea izango da ASCENSORES ABANDO SA erakundearen eta hirugarrenen aurrean, betebehar horiek ez betetzeagatik sor daitekeen edozein kalte-galeraren aurrean.

 

LEGERIA APILKAGARRIA 

Espainiako legeak arautzen ditu legezko ohar honen baldintza eta alderdi guztiak.

Era berean, webgune honetako zerbitzuaren prestazioa eta honako erabilera-baldintza hauek Espainiako legearen arabera arautzen dira.